Jumlah PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
Di Provinsi Kalimantan Selatan Keadaan Semester 2 tahun 2015
No Jenis Jabatan PNS Tanah Laut Kotabaru Banjar Barito Kuala Tapin HSS HST
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
1 Eselon I                                          
  Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eselon II                                          
  Eselon II.a 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 22 4 26 0 0 0
  Eselon II.b 29 4 33 38 1 39 35 3 38 30 1 31 28 2 30 0 0 0 30 0 30
3 Eselon III                                          
  Eselon III.a 48 8 56 58 8 66 55 11 66 50 6 56 51 12 63 106 28 134 54 2 56
  Eselon III.b 80 16 96 113 16 129 101 24 125 64 19 83 74 18 92 0 0 0 67 13 80
4 Eselon IV                                          
  Eselon IV.a 268 137 405 352 160 512 306 220 526 282 92 374 239 87 326 282 155 437 233 131 364
  Eselon IV.b 62 52 114 43 22 65 120 30 150 56 30 86 28 22 50 0 0 0 44 59 103
5 Eselon V                                          
  Eselon V.a 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 1 7 0 0 0 0 0 0
  Eselon V.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 488 217 705 606 209 815 618 288 906 483 148 631 427 142 569 410 187 597 428 205 633
Sumber Data : BKD Prov. Kalsel
No Jenis Jabatan PNS HSU Tabalong Tanah Bumbu Balangan Banjarmasin Banjarbaru Prov. Kalsel
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
1 Eselon I                                          
  Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 Eselon II                                          
  Eselon II.a 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 37 6 43
  Eselon II.b 27 3 30 28 0 28 28 2 30 25 2 27 34 1 35 24 5 29 14 1 15
3 Eselon III                                          
  Eselon III.a 49 9 58 51 3 54 50 4 54 39 5 44 33 17 50 38 12 50 204 57 261
  Eselon III.b 67 14 81 79 13 92 89 6 95 67 16 83 70 38 108 67 18 85 17 5 22
4 Eselon IV                                          
  Eselon IV.a 197 131 328 303 114 417 252 114 366 207 116 323 321 206 527 194 124 318 469 226 695
  Eselon IV.b 20 25 45 66 49 115 48 38 86 22 17 39 135 197 332 57 64 121 3 4 7
5 Eselon V                                          
  Eselon V.a 12 11 23 19 13 32 0 0 0 1 4 5 9 27 36 14 4 18 0 0 0
  Eselon V.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 373 193 566 547 192 739 468 164 632 362 160 522 602 486 1088 394 227 621 745 299 1044
Sumber Data : BKD Prov. Kalsel

 

Close